Hilti Pasif Yangın Durdurucu Sistemleri

Hilti Pasif Yangın Durdurucu Sistemleri

Hilti yangın durdurucu teknolojisi

Birçok insan, Hilti’yi profesyonel delme aletleri ve güvenli sabitleme bileşenleriyle ilişkilendirmektedir. Hilti, uzun yıllardan beri yangın durdurucu teknolojisi dahil hassasiyet ve güvenliğin yaşam kurtarmada önemli olduğu inşaat sahalarında çabalarını yoğunlaştırmıştır.

Hilti Pasif Yangın Durdurucu Sistemler

Hilti’nin pasif yangın durdurucu sistemleri, tasarım mühendisleri ve uygulama rmalarına aşağıdaki nitelikleri sunmaktadır:

∎ Olağanüstü kalite – Hilti’nin çok iyi bilinen yüksek kalite standartlarını karşılayan kullanıma hazır çözümler.

∎ Uygulama kolaylığı – tüm yangın durdurucu bileşenler, kullanıma hazır şekilde sağlanmakta, hızlı ve kolay bir şekilde uygulanmaktadır.-

∎ Dünya çapında onaylanan ve kullanılan sistemler – Hilti ilgili bölgesel yönetmeliklere uygun bir şekilde dünyanın her yerinde kullanılabilen yangın durdurucu sistemler sağlar.

∎ Geniş kullanım alanı – Hilti yangın veya dumanın bulunabileceği neredeyse her açıklık veya boşluk için yangın durdurucu çözümler sağlar. Bu çözümler yangın zararının minimumda tutulmasına yardımcı olur.

Bir yangında neler meydana gelir

Kontrolsüz bir yangın, can ve mal güvenliği için hızlı bir şekilde tehlike oluşturabilir. Yangın durdurucular, genel olarak yangının oluşturabileceği zararlar ile mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Sayısız yönetmelikler ve önlemlere rağmen bir yangın asla güvenli bir şekilde önlenemez. Riski olası nedenlerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, sağduyu ve en önemli koruyucu önlemlerden biridir.

Yangının oluşum süreci

Bir yangının çıkmasına sebep olabilecek üç faktör bulunmalıdır:

∎ Bir ısı kaynağı bulunmalıdır (alevler, kıvılcımlar)

∎ Bir yanıcı madde bulunmalıdır (ahşap, kağıt, plastik)

∎ Oksijen (hava) bulunmalıdır

Yangın kapalı bir odada üç aşamada gelişir

Tutuşma: Bu aşamada, yangın üçgenindeki üç faktör, bir tip karşılıklı ilişki içinde bulunmaktadır (mevcut yanıcı maddeye bağlı olarak). Yangın başlar ve yangına katkıda bulunan yanıcı maddelerin miktarı artarak (opsiyonel), büyük miktarda duman ve sıcaklık artışına neden olur.

Büyüme: Bir yangının bu aşamasının başlangıcında ani alevlenme ile kapalı
bir odada yer alan yanıcı maddeler hızlıca yanar. Bu durum, oda sıcaklığı 600 °C ile 800 °C arasında olduğunda meydana gelir. Ani alevlenme için süre, yangının yayılma hızına bağlı olup 3 ile 15 dakika arasında değişebilir. Bu sıcaklık, daha sonra yaklaşık 1000 °C’lere kadar yükselir.

Ani Alevlenme Sonrası: Yanıcı madde azaldığından, sıcaklık düşer. Yanıcı maddelerin tamamı yandığında, alevler azalır veya söner. Yangın ayrıca oksijenin çıkarılması veya söndürme maddeleri ile odanın soğutulmasıyla durdurulabilir.

Yangın Önleme Terminolojisi

Kurallar ve yönetmeliklerde, sabit mevcut terimler sıklıkla kullanılmaktadır ve terimlere ait kısa açıklamalar aşağıdadır.

Stabilite

Malzemenin yangın durumundaki yapısal stabilitesinin ölçüsü

Dayanım

Malzemenin yangın durumunda gazların ve alevlerin geçişini engellemedeki kabiliyetinin ölçüsü

Yalıtım

Malzemenin yalıtım özelliklerini ölçüsü. Yangının çıktığı mahal komşu olan mahaldeki sıcaklık artışının engellenmesi